Likasoft – лингвистичните технологии на бъдещето

 Начало » Архивариус 3000 » Купи                     

   Начало  

   Архивариус 3000  
    Възможности  
    Снимки  
    Изтегли  
    Купи  

   Клиенти  
   Въпроси  
   Отзиви  
   Награди  

   Поддръжка  
   Контакти  
   Езици  
   Новини    30 септември 2018  
  Архивариус 3000  
  Версия: 4.79  

  RSS-канал:   


Купете

Жителите на България могат да регистрират програмата чрез агенция Софткей. След заплащането на програмата, регистрационният ключ за нея се изпраща по електронната поща.

Достатъчно е да купите програмата еднократно. Всички бъдещи обновления са безплатни!

Архивариус 3000

Архивариус 3000
Комерсиален лиценз
Вижте по-долу...
59.76 лева Връзка за изтегляне от граждани на България
Архивариус 3000
Персонален лиценз
23.84 лева Връзка за изтегляне от граждани на България
Архивариус 3000
Студентски лиценз
Вижте по-долу...
17.81 лева Връзка за изтегляне от граждани на България
Архивариус 3000
Многопотребителски лицензи
Формула за изчисляване на цената:
 • От 1 до 11 потребителя цената ще е от 59.76 лева до 494.38 лева
  Формула: (720 * броя + 270) * 0.0604
 • От 12 до 99 потребителя цената ще е от 534.82 лева до 1795.21 лева
  Формула: (240 * броя + 5980) * 0.0604
 • От 100 и повече потребители (неограничено) цена 1809.70 лева
Примери за изчисляване на цената:
 • За 2-ма потребители цената се изчислява така: (720 * 2 + 270) * 0.0604 = 103.22 лева
 • За 10 потребителя цената се изчислява така: (720 * 10 + 270) * 0.0604 = 450.92 лева
 • За 50 потребителя цената се изчислява така: (240 * 50 + 5980) * 0.0604 = 1085.34 лева
Моля използвайте тази връзка за задаване на броя, на лицензите. Моля въведете количеството лицензи след като натиснете върху нея.

Тип на лицензите

 • Комерсиалният лиценз е предназначен за юридически лица, предприятия и организации (комерсиални и не комерсиални).
 • Персоналният лиценз е предназначен за физически лица, не извличащи преки доходи от използването на програмата.
 • Студентският лиценз е предназначен само за студенти и ученици, не извличащи преки доходи от използването на програмата.

Също така вижте отговора на въпроса: с какво студентският лиценз се отличава от персоналният?

Предприятия, организации (комерсиални и не комерсиални), а също и физически лица, използващи програмата Архивариус 3000 в сървърен режим за достъп на други потребители, са длъжни да заплатят за многопотребителски лиценз:

 • Ако програмата се използва в пределите на компанията то броя многопотребителски лицензи трябва да е равен на броя на работниците в организацията, който могат да използват търсене (цена от 59.76 лева до 1809.70 лева). Ако броя на работниците е над 100, то е достатъчно да купите неограниченият лиценз на цена 1809.70 лева.
 • Ако програмата се използва от неизвестен брой потребители (например, при достъп на потребители чрез Интернет), то е достатъчно да купите неограниченият лиценз на цена 1809.70 лева.

Начини за заплащане

Юридическо лице (организация) може да плати програмата в брой или по банков път по сметка.

Частни лица могат да платят програмата по един от следните начини:

 • Банков превод
 • Кредитна (дебитна) карта
 • Пощенски или телеграфен превод

По- подробна информация за начините на плащане можете да намерите на интернет страницата на Софткей.

Ако у Вас възникнат въпроси по регистрацията на програмата, можете да позвъните в агенция Софткей на следните телефони:

 •  0887336370
 •  071818870
 •  071818871

От понеделник до петък. Събота и неделя са почивни дни. Архивариус 3000 
 ще намери главното!