Likasoft – 未来的语言技术

 主页 » 联系                     

   主页  

   Archivarius 3000  
    功能  
    屏幕快照  
    下载  
    定购  

   客户  
   常问问题  
   意见  
   奖项  

   支持  
   联系  
   语言  
   新闻    2018年9月30日  
  Archivarius 3000  
  版本: 4.79  

  新闻种子:   


联系信息

如果你有什么质询的或希望获得关于我们产品的更多的信息,请使用下面电子邮件地址,发送给我们. 我们很乐意协助你并回答你的问题.

技术支持   support@likasoft.com
销售部门   sales@likasoft.com
一般信息   info@likasoft.com
网络管理员   webmaster@likasoft.com


我们塞浦路斯的地址  Spiros Thalassines Esperides
Likasoft #1, 7560
Pervolia
Cyprus


电话   +357 99-965-881 (仅用于商务联系)
 +357 99-965-881 (仅用于商务联系) Archivarius 3000 
 将会发现要点!