Λίκασοφτ – Γλωσσολογικές τεχνολογίες του μέλλοντος

 Σπίτι » Αρχειοφύλακας 3000 » Δυνατότητες                     

   Σπίτι  

   Αρχειοφύλακας 3000  
    Δυνατότητες  
    Στιγμιότυπα  
    Δοκιμαστική έκδοση  
    Παραγγελία  

   Πελάτες  
   Συχνές Ερωτήσεις  
   Γνώμες  
   Βραβεία  

   Υποστήριξη  
   Επαφές  
   Γλώσσες  
   Νέα    30 Σεπτεμβρίου 2018  
  Αρχειοφύλακας 3000  
  Έκδοση: 4.79  

  Διάθεση Νέων (RSS):   


Αρχειοφύλακας 3000

Ταχύτατες, κανονικού κειμένου, αναζητήσεις σε έγγραφα και e-mail σε δεκαέξι γλώσσες!

Ο Αρχειοφύλακας 3000 είναι ένα σύστημα αναζήτησης εγγράφων το οποίο καταλαβαίνει ερωτήματα αναζήτησης γραμμένα σε φυσική γλώσσα (για παράδειγμα στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά). Τα έγγραφα μπορούν να αναζητηθούν με βάση κάποια λέξη κλειδί ή με χρήση γλώσσας ερωτημάτων, όπως ακριβώς γίνεται και στις Μηχανές Αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, όλους τους σχηματισμούς των λέξεων, με αποτέλεσμα να παρέχει αναζήτηση κανονικού κειμένου σε δεκαέξι γλώσσες.

Υποστήριξη για LAN (τοπικό δίκτυο) και αποσπώμενα αποθηκευτικά μέσα (CD, DVD και άλλα)

Κατά τη διάρκεια αρχειοθέτησης των εγγράφων και των μηνυμάτων ταχυδρομείου ο Αρχειοφύλακας 3000 θα εξάγει πλήρεις πληροφορίες για αυτά και θα τις αποθηκεύσει. Κατά την αναζήτηση, ακόμα και αν κάποιο έγγραφο δεν είναι "φυσικά" προσβάσιμο, ο Αρχειοφύλακας 3000 θα το αναζητήσει με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά και θα καθορίσει σε ποιο δίσκο βρίσκεται.

Διαχείριση μεγάλων σε μέγεθος εγγράφων και e-mail

Ο Αρχειοφύλακας 3000 έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαχειριστεί άνετα και χωρίς προβλήματα μεγάλα έγγραφα και e-mail. Μπορείτε τα αρχειοθετήσετε χιλιάδες έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινά και να μην παρατηρήσετε σημαντική μείωση ταχύτητας κατά την αναζήτηση ή την πρόσβαση σε αυτά. Δεν υπάρχει πια ανάγκη να ελαττώνετε το πλήθος των εγγράφων ή των μηνυμάτων ταχυδρομείου μέσα στους φακέλους σας για να τα κάνετε να τρέχουν γρηγορότερα.

Υποστήριξη για διάσημους τύπους εγγράφων

Ο Αρχειοφύλακας 3000 καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους εγγράφων:

 • 1C:Enterprise, Moxcel Spreadsheets (.mxl)
 • 1C:Enterprise, External Reports (.ert)
 • Adobe Acrobat Reader (.pdf)
 • Adobe PageMaker 4.0, 5.0, 6.0, 6.5 (.pm4, .pm5, pm6, .p65, .pmd)
 • ChiWriter (.chi)
 • Comma Separated Values (.csv)
 • Compressed HTML (.chm)
 • Corel Word Perfect (.wpd)
 • Hyper Text Markup Language (.html, .htm)
 • Help files (.hlp)
 • IBM Final Form Text (.fft)
 • IBM Lotus 1-2-3 Spreadsheets (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks)
 • IBM Lotus Ami Pro (.sam)
 • IBM Revisable Form Text (.rft)
 • Internet Location (.url)
 • Microsoft Excel 2/3/4/5/95/97/2000/XP/2003 (.xls, .xlw)
 • Microsoft Power Point (.ppt)
 • Microsoft Word (.doc)
 • Microsoft Word for Macintosh (.mcw)
 • Microsoft Word templates (.dot)
 • Microsoft Works documents (.wps)
 • Microsoft Works databases (.wdb)
 • Microsoft Works spreadsheets (.wks, .xlr)
 • Microsoft Write (.wri)
 • Mirabilis ICQ Chat (.cht)
 • Plain Text (.txt, .asc, .lex)
 • PROMPT translator (.std)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • TRichView documents (.rvf)
 • WinOrganizer databases (.gso)
 • Word and Deed (.w&d)
 • XML Extensible Markup Language (.xml)
 • DjVu book with text layer (.djv, .djvu)
 • Embiid Reader book (.ubk, .ebk)
 • Hangul Word Processor (.hwp)
 • HieBook book (.kml)
 • InfoSelect data file (.wd)
 • Microsoft InkWriter (.pwi)
 • MIME HTML (.mht)
 • MIME mail (.eml)
 • Norton Guide database (.ng)
 • Outlook message (.msg)
 • Palm Database (.pdb)
 • Psion TCR book (.tcr)
 • Psion ZVR book (.zvr)
 • Squish message base (.sqd)
 • StarWriter documents (3.0/4.0/5.0) (.sdw)
 • The Bat! mail archive (.tbk)
 • Wizissoft CyberArticle book (.book)
 • Wjjsoft Mybase database (.nyf)
 • Zinio Reader magazine (.zno)

Υποστήριξη για δημοφιλείς τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο Αρχειοφύλακας 3000 καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • IBM Lotus Notes/Domino (.nsf)
 • Microsoft Exchange 95/97/98/2000/2001/2002/2003 (.ost)
 • Microsoft Outlook 97/98/2000/2002(XP)/2003 (.pst)
 • Microsoft Outlook Express (.dbx)
 • The Bat! (.msb, .tbb, .tbk)
 • Opera 5/6/7/8 (.mbs)
 • Netscape mailbases
 • Mozilla mailbases
 • Firebird mailbases
 • Firefox mailbases
 • Thunderbird mailbases
 • PocoMail mailbases
 • Unix mailboxes (.mbx, .mbs)
 • .MSG, .EML e-mail messages

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και στα συνημμένα των εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποστήριξη για δημοφιλής τύπους Δικτυακών Μηνυμάτων

 • MSN Messenger
 • Mirabilis ICQ
 • Miranda IM
 • Odigo IM

Αναζήτηση σε διάσημους τύπους αρχείων συμπίεσης

Ο Αρχειοφύλακας 3000 έχει δυνατότητα αναζήτησης στα ακόλουθα αρχεία συμπίεσης:

 • - SFX AD01
 • - SFX ARDI 1
 • - SFX ARDI 2
 • - SFX ARNI
 • - SFX ARQ
 • - SFX ARS
 • - SFX Actual Installer
 • - SFX Advanced Installer
 • - SFX AutoPlay
 • - SFX BookBizMaster
 • - SFX CRC1
 • - SFX Cisco
 • - SFX ClickTeam
 • - SFX ClientInstall
 • - SFX Compaq Install
 • - SFX CreateInstall
 • - SFX CroInstaller
 • - SFX DeskSoft
 • - SFX EPSF
 • - SFX EXE
 • - SFX EXEPress
 • - SFX Excelsior Installer
 • - SFX ExeAttachment
 • - SFX FFS
 • - SFX FlashJester
 • - SFX Floppy Image
 • - SFX GCS
 • - SFX GPInstall
 • - SFX Gentee
 • - SFX IFAH
 • - SFX IMP
 • - SFX INFTool
 • - SFX IS14
 • - SFX IS18
 • - SFX IS19
 • - SFX IS2
 • - SFX IS3
 • - SFX ISNI
 • - SFX InfoZIP
 • - SFX InnoSetup
 • - SFX InnoTek
 • - SFX InstalitShadow
 • - SFX Install4j
 • - SFX InstallJammer
 • - SFX InstallUs
 • - SFX KAPI
 • - SFX KRZIP Bundle
 • - SFX KRZIP
 • - SFX KUP
 • - SFX LHA
 • - SFX LZHBatch
 • - SFX Lingvo
 • - SFX MMF2
 • - SFX MakeSFX
 • - SFX Marriage1
 • - SFX Marriage2
 • - SFX McAfee 1
 • - SFX McAfee 2
 • - SFX MetaProducts
 • - SFX NSIS
 • - SFX NSS
 • - SFX NitroPlus
 • - SFX OSetup
 • - SFX PCInstall
 • - SFX PIMP
 • - SFX PKSFX
 • - SFX Pablo
 • - SFX PackageForTheWeb
 • - SFX Paquet Builder
 • - SFX PatchWise
 • - SFX PowerArchiver
 • - SFX QSetup Installation Suite
 • - SFX RSFX
 • - SFX SELFX
 • - SFX SFXBuilder
 • - SFX SFXEXE
 • - SFX SFXFactory
 • - SFX SFXSTART
 • - SFX SQX 1
 • - SFX SQX 2
 • - SFX SQX 3
 • - SFX SZDD
 • - SFX Self UnStuffer
 • - SFX SetupFactory
 • - SFX SetupSpecialist
 • - SFX Smart Install Maker
 • - SFX SoftPaq 4
 • - SFX SpamFighter
 • - SFX StarForce
 • - SFX StuffIt
 • - SFX Sydex
 • - SFX Tarma 3
 • - SFX Tarma
 • - SFX UDM
 • - SFX Vise
 • - SFX VisualWare
 • - SFX WarpIn
 • - SFX WinImage
 • - SFX WinRar
 • - SFX WinZip
 • - SFX Wise
 • - SFX Xceed Absolute Packager
 • - SFX YoDudeStartHere
 • - SFX ZPAK
 • - SFX ZTV
 • - SFX ZeroG
 • - SFX ZipCentral
 • - SFX aPackage
 • ! - Ascend
 • # - IBM CSD
 • # - IBM S
 • #SD - Stylus by Project MT
 • $ - CAZIP by Computer Associates
 • $ - CVRB by OmniPage
 • $ - EDC by Novell
 • $ - EDI Install Pro by Eschalon
 • $ - InstallShield 1.1
 • $ - InstallShield 1.3
 • $ - IrwinPac
 • $ - LZPIS2
 • $ - NetWare Packer by Novell
 • $ - PSDC
 • $ - Softronics, Inc.
 • $ - ZPack by ZSoft
 • $$$ - Inzer Setup
 • $Z - ZXZIP by Michael Kondratyev
 • - - EmmaSetup
 • 0 - Amoeba MultiVol
 • 0 - HZL
 • 0 - SBIS
 • 000 - Graphisoft Installer
 • 001 - Asymetrix Setup Utility
 • 001 - CHOP
 • 001 - CP Backup by Central Point Software
 • 001 - DARCH by Spitfire Software
 • 001 - FilePlus
 • 001 - GammaTech Utilities
 • 001 - RC TAR
 • 001 - RTPatch Setup by Pocket Soft
 • 001 - SCAF
 • 001 - SICOS
 • 1 - JBF by SUMMIT Software
 • 1 - Qualitas
 • 1 - TWAiN PAiN Software
 • 2MG - Universal Disk Image
 • 7Z - 7-Zip by Igor Pavlov
 • 8900 - 8900 by Apple
 • @ - FTCOMP by IBM
 • @ - PACK by IBM
 • A - AIAFF
 • A - BIGAF
 • ABP - ABComp by A. Bangar
 • ACE - WinACE by ACE
 • ACP - CP Setup by C Point Pty
 • ADF - AmigaDOS
 • ADT - ADT by Casio
 • AGS - Agis
 • AIN - AIN by InfoService
 • ALZ - ALZip by ESTsoft
 • AMPK - AmiPack
 • AR - PDP-11 AR
 • AR - SOLID's MSX-PR
 • AR - Unix AR
 • AR - Unix ARCH
 • AR7 - AR7 e-mailable archive
 • ARC - ARC Commodore 64
 • ARC - ARC20 by Goldsoft
 • ARC - Borland File Unpacking Program
 • ARC - FreeArc
 • ARC - Internet Archive
 • ARC - Knowledge Adventure
 • ARC - PKARC by PKWARE
 • ARC - R-Drive
 • ARC - TI99 Archiver by Barry Boone
 • ARC - Titan Quest
 • ARC - XARC
 • ARH - ParaArc by ParaGraph
 • ARH - Squash by Dominik Murk
 • ARJ - ARJ by ARJ Software
 • ARJ - Cruncher by DEPsoft
 • ARK - ARK CR4
 • ARK - ARKIVE Commodore 64
 • ARQ - ARQ Crusher! by DC Micro
 • ARX - ARX
 • ASD - ASD by T. Svensson
 • ASHDISC - Ashampoo Burning Studio
 • ATS - ATS by ATSPACK
 • B1 - B1 by b1.org
 • BCA - BCArchive by Jetico
 • BCW - BCWCOMP
 • BEL - Belon
 • BFF - AIX Backup File Format by IBM
 • BH - BlakHole
 • BH! - LZB by "By Heart"
 • BIG - Xakep
 • BIN - Acronis RAM image
 • BIN - AppleSingle
 • BIN - BinSh InstallAnywhere
 • BIN - Diet
 • BIN - FastPack by Oleg Stepanyuk
 • BIN - KBOOM11 by Miles Pawski
 • BIN - MZIP by Cisco
 • BIN - MacBinary
 • BIN - NetXfer
 • BIN - PDM/ASDM by Cisco
 • BIN - PKG by Cisco
 • BIN - SWPACK by Sergei Markov
 • BIN - WRZL
 • BIO - BioArc by Merlin+
 • BKF - Tape by Microsoft
 • BKP - BackFlash by Sterling Data
 • BLI - Blink
 • BLZ - BriefLZ
 • BND - PC-Install by 20/20 Software
 • BNY - Binary II by Apple
 • BOCHS - Bochs Virtual HD Image
 • BOG - BOG
 • BOO - BOO by Bill Catchings
 • BOO - BTOA by Paul Rutter
 • BSA - BSARC by PhysTechSoft
 • BWF - Beame & Whiteside Software
 • BZ - BZIP1
 • BZ2 - BZIP2
 • BZA - BGA
 • C - Unix Compact
 • C1 - Wintersoft
 • CAB - Cabinet by Microsoft
 • CAB - InstallShield 5.0
 • CAF - ENCRYPT by Parity Computing
 • CAR - CAD Commander
 • CAR - CAR by Chris Campbell
 • CAR - CARMAN by Mark Nelson
 • CAT - CAT by MicroProse Software
 • CDA - WildTangent
 • CDI - DiskJuggler by Padus
 • CDI - Paragon CD image
 • CFD - PU_COPFD by PU Service Systems
 • CHD - MAME Compressed Hunks of Data
 • CHZ - CHARC by Chernivetskiy
 • CIB - PhotoRescue Card Image Backup
 • CLOOP.IMG - Compressed LOOPback device
 • CM - Copy Master
 • CMP - CMP by Colorado Memory Systems
 • CMP - DCompress by Peak Computing
 • CMP - FMC1 by CastleSoft
 • CMP - JASC Setup
 • CMP - JM93
 • CMP - LPAK by Andrew D. Webber
 • CMP - LZHCXP by Mark Gamber
 • CMP - Paint Shop 3.0
 • CMP - Recognita Setup
 • CMZ - Clay
 • CNF - Strange Software bundle
 • COM - COM-Pack by Jack A. Orman
 • COM - UPX by Markus Oberhumer
 • COMPLZSS - COMPLZSS by Apple
 • CORK - CORK by Omega Logic
 • CPIO - CPIO package
 • CPQ - BndL by Wyse Technology
 • CPT - Compact Pro by Bill Goodman
 • CPT - Sinclair QL CPT
 • CPX - CPX by Hummingbird
 • CPZ - CP Shrink by Central Point Software
 • CRU - CRUSH by PocketWare
 • CRUNCH - CP/M Crunch
 • CRX - Google Chrome Extension
 • CSC - Microsoft Development Library
 • CSO - Compressed ISO
 • CSQ - CSQ by Basil Vorontsov
 • CWC - CauseWay Compressor
 • D00 - DSL2 by Doctor Stein's Laboratories
 • D3M - Descent 3
 • DAA - Direct Access Archive
 • DAT - CGJP by Microsoft Corporation
 • DAT - EZD
 • DAT - Fury
 • DAT - GkSetup by Gero Kuehn
 • DAT - JetBBS by Troy Beckstrom
 • DAT - MagiMagi by SirokuroStation
 • DAT - PAiN
 • DAT - PMOC
 • DAT - Panorama by Chris Dragan
 • DAT - ROAD HOG! by Teacy Entertainment
 • DAT - SoftMaster
 • DAT - Stand Alone Game Installer
 • DAT - StarForceFileSystem
 • DAT - Torus Setup
 • DAT - WWPACK by Warezak and Wierzbicki
 • DATABASE - VMS DataBase
 • DAX - Compressed ISO by Dark_AleX
 • DBZ - MAN by Mortice Kern Systems
 • DCP - DCP by Wintermute Engine
 • DCS - DCS by Microsoft
 • DCX - VMS DCX
 • DEB - Debian Software Package
 • DFC - DFC-Gorilla by Pocket Soft
 • DFC - DataFAX by Trio Information Systems
 • DFL - QNX Deflate
 • DH - DH by Compex
 • DISK1 - FInstall by East Point Software
 • DISKIMAGE - NextStep disk image
 • DIT - DitPack by Disoft
 • DJF - Digital Juice Font
 • DLZ - DLZ by Flame Association
 • DMG - DMG (Apple)
 • DMG - File Vault
 • DMP - AOS/VS Dump
 • DMS - DISK-Masher
 • DN - Dos Navigator
 • DP - DP by Petr Dittrich
 • DPA - DPA by Dirk Paehl
 • DPC - Delphi Package Collection
 • DSK - Apricot by ACT
 • DSK - Cortex Disk
 • DSK - DK by IBM
 • DSK - SaveDskF/LoadDskF by IBM
 • DSK - TI99 Track Dump Format
 • DSL - DSL1 by Doctor Stein's Laboratories
 • DWC - DWC by D. Cooper
 • DXP - Disk eXPress by Albert J. Shan
 • DZ - Dzip by S. Schwoon
 • E01 - Expert Witness by EnCase
 • EA - Electronic Arts
 • ECM - Error Code Modeler by Neill Corlett
 • EET - EET by Enlightenment
 • ELI - ELI 5750
 • EMT - EMT by IBM
 • ENC - OpenSSL
 • ENC4D - Maxon
 • EPF - EPFS by East Point Software
 • ESP - ESP by GyikSoft
 • EXE - C64S Installation by Miha Peternel
 • EXE - LymeSFX by Lyme Software
 • EXE - SoftPaq by Compaq Computer Corp.
 • EXE - TSCRUNCH by TopSpeed
 • EXE - Xcalibur
 • EXP - EXP by Bulat Ziganshin
 • F - Freeze 2.0
 • FBF - Norton Ghost by Symantec
 • FCU - File Compress Utility by Shurick
 • FDI - MAKEFDI
 • FIL - Dumpres by Banyan
 • FIL - cPoint
 • FINEAR - FINEAR by Lingvo
 • FIZ - Maximus
 • FLD - FOLD by Island Systems
 • FLH - Flash by Micro TECH Systems
 • FLS - LoadRam2/SaveRam2 by Jack Gersbach
 • FPM - FPM by HP
 • FRF - PerFORM by Delrina
 • FXC - FlexCompress
 • FZIP - Foxit Reader
 • GAS - GASCOMP by iNFiNiTY Software
 • GHO - Norton Ghost by Symantec
 • GIP - Ghost Installer
 • GLU - GLU by Global-Link Network Inc.
 • GOB - Lucas Arts
 • GZ - GZip
 • HA - HA by Harri Hirvola
 • HAP - HAP/PAH by Harald Feldmann
 • HAR - HTTP Archive
 • HDD - Parallels Desktop
 • HFE - HxC Floppy Emulator
 • HKI - Hanspeter Karl Imp
 • HOG - Descent 1/2
 • HP - HP OpenSSL
 • HQX - BinHex 4.0
 • HUF - DynHuff by Graham Toal
 • HUF - HUFF by HI-TECH
 • ICE - Freeze by REEVEsoft
 • ICE - ICEOWS by Raphael Mounier
 • IFS - QNX Base
 • IGA - IGA CG
 • IGF - Installigence by Instance Corp.
 • IMAGE - Solaris Package Zip
 • IMC - GetDataBack
 • IMD - IMD by D. Dunfield
 • IMG - 3DO Interactive Multiplayer
 • IMG - AFS AtheOS/Syllable
 • IMG - AO-DOS
 • IMG - ASUS Corporation
 • IMG - Altiris Image
 • IMG - Amoeba Bullet
 • IMG - Amoeba Kernel
 • IMG - Android Boot
 • IMG - Apple DOS 3.3
 • IMG - Arari Games
 • IMG - BeFS (BeOS)
 • IMG - Boot File System
 • IMG - CDOS file system
 • IMG - CP/M File System
 • IMG - CSI-DOS
 • IMG - Commodore 64
 • IMG - Compressed ROM file system
 • IMG - CompuServe VIDTEX
 • IMG - CopyQM
 • IMG - ELS
 • IMG - Excelsior (KRONOS)
 • IMG - Extent File System (SGI IRIX)
 • IMG - FAT12 (floppy disk)
 • IMG - FAT16 (MS-DOS)
 • IMG - FAT32 (Windows 95)
 • IMG - Fossil Plan 9
 • IMG - Game Alien
 • IMG - Game Zoids
 • IMG - HC-DOS
 • IMG - HD-Copy by Oliver Fromme
 • IMG - HFS (Apple)
 • IMG - HFS+ (Apple)
 • IMG - HPFS (OS/2)
 • IMG - IBM AIX
 • IMG - ISO 9660 (CD-ROM)
 • IMG - MDEX file system
 • IMG - Macintosh File System (Apple)
 • IMG - Minix file system
 • IMG - NTFS (Windows NT)
 • IMG - PM DiskCopy by Bernd Wetzel
 • IMG - ProDOS (Apple)
 • IMG - QNX4 by QNX
 • IMG - QNX6 by QNX
 • IMG - ROMFS by Janos Farkas
 • IMG - Raw image
 • IMG - ReFS (Windows 8)
 • IMG - ReadImg/WriteImg by Derek Smith
 • IMG - SanityOS
 • IMG - ShrinkWrap by Thomas Berger
 • IMG - Smaky FOS
 • IMG - TI-99/4
 • IMG - TR-DOS by Technology Research
 • IMG - UBI File System
 • IMG - UCSD p-System
 • IMG - Unix File System 2
 • IMG - Unix File System
 • IMG - Unix SCO
 • IMG - Unix V5
 • IMG - Unix V7
 • IMG - VMS Files-11
 • IMG - WC Disk Image
 • IMG - Xia file system
 • IMG - ZBEOS image
 • IMG - exFAT (Windows XP)
 • IMG - ext2 (Linux)
 • IMP - IMP by Technelysium Pty
 • IMZ - DFSee
 • INS - PACKIT by MJP
 • INS - PUT by MicroFox
 • ISZ - ISZ by EZB Systems
 • IXA - iXalance
 • Img3 - Img3 by Apple
 • JAR - JAR by JavaSoft
 • JC - JCALG1 by Jeremy Collake
 • JRC - JRchive by JAYAR Systems
 • JSO - Compressed ISO by Uncle Jam
 • JZ - CWJC by David Chatenay
 • JZIP - Jabosoft Archiver
 • KIT - BinSh Starkit
 • KTY - KTY by HyperBeat Software
 • KWAJ - KWAJ by Microsoft
 • LBR - CP/M LBR
 • LBR - Micro Focus COBOL Library File
 • LHV - LZH-PACK
 • LIF - LIF by Delrina Technology
 • LIF - LIF by Knowledge Dynamics
 • LIM - Limit by J.Y. Lim
 • LINGVOARC - LINGVOARC by Lingvo
 • LIV - Long File Copy Service by Ladoshkin I.V.
 • LNG - LZK00 by Korzh
 • LPLN - LPLN
 • LSP - LSPack by Linder Software Systems
 • LSZ - LSZ by Delrina
 • LTA - Lead Technologies
 • LZ - Gri
 • LZ - LZ by Flame Association
 • LZ - LZIP by Antonio Diaz Diaz
 • LZ - VMS Compress
 • LZ4 - LZ4 by Yann Collet
 • LZE - Compaq LZH
 • LZH - CP/M LZH
 • LZH - LHA by H. Yoshizaki
 • LZMA - LZMA by Igor Pavlov
 • LZO - LZOP
 • LZS - EDILZSS by Eschalon
 • LZS - LZ#94 by FFORMAT
 • LZS - RT-11 LZS
 • LZS - STAC by Stac Electronics
 • LZV - LZV1 by Rocke Verser
 • LZW - HP 3000 LZW
 • LZWD - LZWD
 • LZX - Amiga LZX
 • LZZ - ChiefLZ
 • M - HP 3000 Mover
 • MAP - Miray OS
 • MAR - MSN by Microsoft
 • MAR - Mozilla ARchive
 • MD - MDCD by M. Davenport
 • MDX - Media Descriptor by DT Soft Ltd
 • MI - MI10 by Mental Image
 • MIZ - DKCL by Intuit Inc.
 • MODE - COSI by Ricky Veach
 • MOE - LEAD
 • MPQ - MPQ by Blizzard Entertainment
 • MPQ.PART - MPQ Partial by Blizzard Entertainment
 • MRIMG - Macrium Reflect Image File
 • MST - MegaStore by David Metoz
 • MVA - MVA
 • MXS - SimFarm by Maxis
 • MZP - Mountable Archive by WinArchiver
 • NBU - Nokia Phone Backup
 • NID - Nice-Install by Data Way Systems
 • NNTC - NNTC by Matt Mahoney
 • NOA - NOA
 • NOP - Disk-Depacker by N.O.P.
 • NPA - NitroPlus
 • NPACK - NPACK by Symantec
 • NPK - MikroTik RouterOS
 • NRG - Nero Burning ROM
 • NSK - NaShrinK by Nashsoft Systems
 • OOP - OOP by Tony M. Brown
 • OPC - OS2POINT
 • P - CP/M Pack 1.0
 • PAC - BVRP Software
 • PAC - CrossePAC by Digital Strategies
 • PAC - OCRUS
 • PAC - Sony Corporation
 • PACK - IBM XEDIT PACK
 • PAD - LZDIET
 • PAK - ARTIPACK by Artisoft
 • PAK - Aktiv Guardant Setup
 • PAK - Birdies
 • PAK - Compress by P. Druyts
 • PAK - Create Install
 • PAK - FoxPro FPAK
 • PAK - JGPAK by Just Great Software
 • PAK - PACK by Id Software
 • PAK - PAK LZS
 • PAK - SBPAK by Arcania
 • PAK - Smith Micro Software, Inc.
 • PAQ - oPAQue by Dmitry Dvoinikov
 • PAX - PAX by Dieter Fiebelkorn
 • PBF - PowerBackup by CyberLink
 • PBO - PBO
 • PCK - PACK by ST
 • PCSI - VMS PCSI
 • PEA - PeaZip
 • PHAR - PHAR
 • PIRS - PIRS XBOX 360
 • PIT - PackIt
 • PK - PowerArc by SoftComplete
 • PK - Turbo Buhgalter
 • PK$ - Dynamic Microprocessor Associates
 • PK3 - Orion LZX
 • PKG - BeOS package
 • PKG - Kodeks Archive
 • PKG - PackageForTheWeb
 • PKG - Process Commander by Stardock Systems
 • PKG - PyInstaller MEI
 • PKG - Solaris Package
 • PKG - V9T9
 • PKR - PKR by KRONOS
 • PKT - Tivoli Object Package
 • PLL - PAKLEO by ThunderSoft
 • PLUGINS - Chip PC Installer
 • PMA - CP/M PMARC
 • PMC - PmCompr by Peter Muys
 • PMD - PPMd by Dmitriy Shkarin
 • PP - Amiga PowerPacker
 • PPD - PPD by Paranoid Productions
 • PPMD - PPMD by DarkSoftware
 • PPV - DJCOMP
 • PRS - WinPRS by Valeriy Glotov
 • PSA - Phoenix Service Area
 • PSARC - PlayStation ARChive
 • PVL - Instalit by Asymetrix
 • PYZ - PyInstaller PYZ
 • Q - Quantum by Cinematronics
 • QAR - PAQJ by Marcin Kowalczyk
 • QAR - Quartus II
 • QCOW - QEMU Copy-On-Write
 • QCOW2 - QEMU Copy-On-Write
 • QED - QEMU Enhanced Disk
 • QIP - Quarterdeck
 • RAR - WinRAR by E. Roshal
 • RBF - Retrospect
 • RCF - Home Design 3D Setup
 • RDC - Ross Data Compression
 • RED - RED by Knowledge Dynamics
 • REG - MCC
 • RES - RES by Pixel Painters Corporation
 • RES - Sinner
 • RID - Ridax programutveckling
 • RNC - PRO-PACK by R. Northen
 • ROM - UEFI FFS
 • ROS - GAZO by HP
 • RPC - NetWare BagFile
 • RPM - RPM package
 • RS - RSVK by Victor Kasenda
 • RSC - RSC by Mystic Software
 • RTA - ARCH by Pocket Soft
 • RTP - RTPatch by Pocket Soft
 • RUN - Makeself
 • RUS - KRML
 • RZ - RZIP by Andrew Tridgell
 • SA - SGI IRIX SA
 • SAC - Secura Archiver by Perception
 • SAR - SAPCAR by SAP AG
 • SAR - SAR by Streamline Design
 • SAV - File Compress Utility SFX
 • SAV - VMS SaveSet
 • SB - SBX by SpinnerBaker Software
 • SBN - CNU by Cisco
 • SBN - SBIN by Cisco
 • SCF - SCF
 • SCL - Sinclair TR-DOS
 • SDA - SDA Commodore 64
 • SDI - System Deployment Image
 • SE2 - HamCore
 • SEA - DDA2
 • SEA - DDAR
 • SEA - Disk Doubler
 • SEC - Diskreet by Symantec Corporation
 • SEC - PC Secure by Central Point Software
 • SER - SER by Delrina Technology
 • SET - FileSet by McAfee
 • SFARK - sfArk by Melody Machine
 • SFPACK - SFPack by Megota Software
 • SFS - SquashFS
 • SFX - LhPak Self Extracting Archive
 • SGZ - SGZ by Cisco
 • SGZ - SGZIP by Michael Cohen
 • SH - BinSh InstallShield
 • SH - BinSh Java
 • SHAR - SHAR
 • SHR - PC-Install by 20/20 Software
 • SIB - ShipInBottle by Alexander Turikov
 • SIT - StuffIt 5 by Aladdin Systems
 • SIT - StuffIt by Allume Systems
 • SJF - Self Joining Files
 • SKY - SKY by SkyTech
 • SLIM - SLIM by Dominic Herity
 • SLS - SLS by SoftLogic Solutions
 • SMP - Steel Monsters Patch
 • SOLITAIRE - Solitaire Deluxe
 • SPARSEIMAGE - Sparse Image by Apple
 • SPIS - SPIS TCompress
 • SPK - !Spark
 • SPL - Splint by K. Rikitake
 • SPN - SPN
 • SQ - LZ95
 • SQ - SQ by HP
 • SQUEEZE - CP/M Squeeze 1.0
 • SQUEEZE - CP/M Squeeze 2.0
 • SQUISH - SQUISH by M. Albert
 • SQX - SQX by SpeedProject
 • SQZ - FoxSqz by Master Creative Software
 • SQZ - SQZ by Jonas Hammarberg
 • SR - SRANK by Peter Fenwick
 • SR3 - SR3 by Matt Mahoney
 • SREP - SREP by Bulat Ziganshin
 • SSM - Pegasus Imaging Corporation
 • ST - Solid File System by EldoS
 • STARCH - Amoeba STARCH
 • STD - HP 3000 Store-To-Disk
 • STK - The Stork by Island Systems
 • SUFM - SUFM
 • SW - IRIX SW
 • SWX - SoundWorx
 • SXP - sixxac/INSTALL
 • SZ - SZ by Microsoft BASIC
 • SZDD - SZDD by Microsoft
 • T64 - Tape Image File by Miha Peternel
 • TAP - Tape TAR
 • TAP - VMS Tape
 • TAPEIO - TAPEIO by Chris Lowth
 • TAR - Tape ARchive
 • TARX - TARX by QNX
 • TBI - TeraByte Image Backup
 • TD0 - TeleDisk by Sydex
 • TIB - Acronis True Image Backup
 • TMFP - TM FilePacker
 • TPWM - Turbo Packer by Wolfgang Mayerle
 • TRC - TRCZip by Toolworks
 • TRSD - TERSE by IBM
 • TRX - TRX
 • TSM - TSM
 • TWS - TWS by Telegard
 • TXX - TransX
 • UIF - Universal Image Format
 • USB - Das U-Boot
 • UUE - UUEncode
 • VAPORCD - VaporCD image
 • VBK - Veeam Backup
 • VCD - Virtual Drive by Far Stone
 • VDI - VirtualBox
 • VFS - VFS by Comulti
 • VHD - Virtual PC
 • VHDX - Virtual PC
 • VIV - Electronic Arts
 • VMA - VMARC by John Fisher
 • VMDK - VMware
 • VRCL - VRCL
 • VSG - ArcHaf by VVS Soft Group
 • WA - WARC by WolfgrapH
 • WARC - Web Archive
 • WEBARCHIVE - WebArchive by Apple
 • WHX - WinHex Backup
 • WIM - WIM by Microsoft
 • WPI - WarpIn (OS/2)
 • WPK - WPACK by WATCOM
 • WR3 - Wraptor Commodore 64
 • WRQ - HP 3000 WRQ
 • X - XARC by Alexander Cherenkov
 • XAR - eXtensible ARchiver
 • XCP - XCP
 • XDI - XPACK Diskette by Jauming Tseng
 • XIE - XIE
 • XLA - XLAS by Tristan Tarrant
 • XML - ZXML by PlayFirst
 • XP3 - KiriKiri2
 • XPA - XPA32 by Jauming Tseng
 • XPA - XPACK Archive by Jauming Tseng
 • XSA - MSX XSA
 • XXX - Consultant Plus
 • XZ - XZ by Lasse Collin
 • XZP - XUIZ XBOX 360
 • YZ - HP Data Protector Express
 • Z - CP/M Pack 2.0
 • Z - InstallShield 3.0
 • Z - Mwave
 • Z - Oberon Setup Utility
 • Z - SCO LZH Compress
 • Z - STK by S. Bobrowski
 • Z - Solaris CPIO
 • Z - Unix Compress
 • Z - ZLWB
 • Z - ZLib by J.-L. Gailly
 • Z4 - Z4 by Jan Ringos
 • ZCO - Zcomp by Z. Freeman
 • ZIE - ProtectIt/2
 • ZIP - PKZIP by PKWARE
 • ZIP - RISC-OS ArcFS
 • ZIV - VU-ZIP by Valentin Kuprovich
 • ZIX - WinZix by WakeNet
 • ZLIB - LOFI (Loopback File)
 • ZOM - Zoom by Olaf Barthel
 • ZOO - ZOO
 • ZPP - ZPP
 • ZTC - ZTC by Zortech Ltd
 • ZZ - ZZ by Cisco
 • ZZZ - ZZZ by EZ-ROUTE
 • Zcmp - Zcmp
 • _ - 3M PSNotes
 • _ - Adaptec DirectCD
 • _ - Aldus Setup
 • _ - Beat The House by Park Place
 • _ - Blindfold
 • _ - DCL by PKWARE
 • _ - Da Vinci Setup
 • _ - DarkSoftware 1
 • _ - DarkSoftware 2
 • _ - GPFPACK by Jean-Bernard Clerin
 • _ - Git Object
 • _ - HiP
 • _ - HyperMethod
 • _ - IBM ZPAK
 • _ - IzPack
 • _ - KPCK (KolibriOS)
 • _ - LZSSCOMP by Andrew Eigus
 • _ - MRNZ
 • _ - OCE
 • _ - Oracle Squeeze
 • _ - PCOM OS/2
 • _ - POVLAB by ChromaGraphics
 • _ - PRS001 by MBLab
 • _ - Powerboard BBS
 • _ - ROMPAQ by Compaq Computer Corp.
 • _ - Raw Apple Data Compression
 • _ - Raw LZW15V by Mark Nelson
 • _ - Raw STAC by Stac Electronics
 • _ - RefPack
 • _ - Ruta by ProLing
 • _ - Sybase Compress
 • _ - WinLink
 • _ - XPACK Data by Jauming Tseng
 • _ - ZISOFS
 • _01 - QRST by Compaq Computer Corp.
 • ___ - GST Software
 • ~ - Logitech Expansion Utility
 • ~ - U-Lead Systems

Για αυτό το λόγο ο Αρχειοφύλακας 3000 περιέχει το δική του υπομονάδα για να διαβάζει όλους τους παραπάνω τύπους αρχείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτεί την παρουσία εξωτερικών προγραμμάτων.

Απομακρυσμένη αναζήτηση και πρόσβαση σε έγγραφα μέσω του Διαδικτύου

Η λειτουργία Απομακρυσμένης Αναζήτησης επιτρέπει την αναζήτηση και την ανάκτηση εγγράφων σε έναν άλλο υπολογιστή μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε Δικτυακό φυλλομετρητή (για παράδειγμα τον Microsoft Internet Explorer). Μέσω αυτού μπορείτε να αναζητήσετε, να εποπτεύσετε ανευρεθέντα τμήματα εγγράφων και να κατεβάσετε ή να στείλετε με e-mail τα έγγραφα που βρήκατε χρησιμοποιώντας έναν συνηθισμένο φυλλομετρητή ακόμα και όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι ή το γραφείο. ο Αρχειοφύλακας 3000 
 θα βρεί την ουσία!